VI LO

images/slider/malarki.jpg
Wykaz działań
NAZWA DZIAŁANIA
(programu, projektu, szkolenia, spotkania, cykli lekcji, zajęć pozalekcyjnych, imprez, inicjatyw, konkursów itp.)
KRÓTKI OPIS
1. Akcja: „Krwiodawstwo”

Coroczna akcja we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa. Pełnoletni, chętni uczniowie po oddaniu krwi otrzymywali książeczkę honorowego dawcy krwi.

2. Wykłady nt.: „Sprawy męskie” – dla chłopców i „Dotykaj swoich piersi” – dla dziewcząt

Wykłady dotyczące profilaktyki nowotworów przeprowadzone zostały przez studentów Uniwersytetu Medycznego.

3. Pielęgnacja Ogrodu Szkolnego

Prace porządkowe w ogrodzie, czyszczenie oczka wodnego, nasadzenia roślin, dokarmianie ptaków, przygotowanie stołów i ławek do prowadzenia zajęć szkolnych

4. Wykład nt. „Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

Wykład przeprowadzony został przez pracownika Szpitala Onkologicznego, dotyczył profilaktyki nowotworów m.in. skóry, płuc, żołądka, jelita grubego oraz narządów rozrodczych.

5. Marsz „Różowej Wstążki”

Marsz zorganizowany został przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu zachęcania do regularnych badań profilaktycznych i rozpowszechniania wiedzy o raku piersi.

6. Wykład nt. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”

Wykład przeprowadził pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

7. Światowy Dzień Rzucenia Palenia

Akcja zorganizowana we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie, której pracownicy przeprowadzili prelekcje nt. szkodliwości palenia papierosów oraz pełnili dyżur na stanowisku informacyjno – edukacyjnym o tematyce antynikotynowej i antydopalaczowej. Uczniowie mieli także możliwość zbadania ilości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz mogli zbadać pojemność wyrzutową swoich płuc.

8. XXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Olimpiada zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica klasy IID Paulina Pelc. Warunkiem przystąpienia do etapu rejonowego było przeprowadzenie przez zwycięzcę akcji promującej dowolną aktywność fizyczną.   Paulina Pelc promowała wśród swoich rówieśników aktywność jaką jest nordic walking.

W dalszym rejonowym etapie olimpiady uczennica odniosła kolejny sukces zakwalifikowując się do etapu okręgowego.

9. Światowy Dzień Walki z AIDS

We współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w szkole zostały w tym dniu przeprowadzone prelekcje nt. AIDS i HIV, ponadto uczniowie oglądali filmy edukacyjne: „Miało być inaczej” oraz „Żyć z HIV”. Duże zainteresowanie wzbudzała wystawa ścienna odnosząca się do omawianej tematyki.

10. Współpraca z Przedszkolem nr 35 w Lublinie

1. Pomoc w przygotowaniu imprezy miejskiej w ramach projektu „Jem kolorowo, ale zdrowo” w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego- ustawianie dekoracji, oprowadzanie grup

Pokaz chemiczny – wykrywanie związków chemicznych w produktach spożywczych – kolorowa chemia

2. Pomoc w zorganizowaniu DNIA ZIEMI w ogródku Przedszkola- ustawianie sprzętu, przygotowanie stoisk ze zdrową żywnością, zorganizowanie kącika z ziołami rosnącymi, przygotowanie przekąsek z ziołami i odgadywanie ziół po smaku i zapachu

11. Zbiórka dla schroniska dla bezdomnych zwierząt Zorganizowanie szkolnej zbiórki karmy oraz potrzebnych przedmiotów (koce, ręczniki, sprzęt do mycia)
12. Pomoc dla Bractwa św. Brata Alberta

1. Włączenie się do akcji świątecznej zbiórki żywności        w hipermarkecie LSS „Społem”

2. Zbiórka pieniędzy do puszek na cmentarzu przy ul. Lipowej

13. Udział w akcji „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

1. Zorganizowanie szkolnej zbiórki darów dla potrzebujących

2. Udział w ulicznej zbiórce darów w 4 wyznaczonych punktach na terenie miasta

14. Przygotowanie wieczerzy wigilijnej (Festiwal Bożego Narodzenia)     Przygotowanie stołów oraz rozdawanie potraw w czasie imprezy miejskiej „WIGILIA STAREGO MIASTA”
15. Organizacja Dnia Ziemi Sprzątanie najbliższego otoczenia szkoły, przygotowanie gazetki z udziałem uczniów, uczniowie jako wyraz dbałości o środowisku przebrali się na zielono
16. Program Stres pod kontrolą

Zajęcia w wybranych klasach tj. I B i II B

Celem zajęć jest wypracowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresujących

17. Program Stop Przemocy

Zajęcia w klasach I

Cel zajęć: poznanie sposobów radzenia sobie ze swoimi emocjami, nauka umiejętności wspierania siebie nawzajem

18. Profilaktyka uzależnień Zajęcia dla uczniów klas I z pracownikiem Monaru na temat : Współczesne substancje psychoaktywne
19. Konsultacje podczas zebrań z rodzicami pracownika z Poradni Monar celem wspierania rodziny Dyżur pracownika z Porani „Monar” w Lublinie
20. Konsultacje podczas zebrań z rodzicami pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 W Lublinie celem wspierania rodziny Dyżur pracowników z Poradni nr 1 w Lublinie
21. Festyn z okazji Dnia Otwartych Drzwi VI LO

Impreza promująca aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez udział w grze terenowej;

gra składała się z 10 stanowisk przybliżających młodzieży tematykę zajęć dodatkowych realizowanych na terenie szkoły ; grupy: rekonstrukcyjne, taneczne, nauka języków obcych (chiński), zajęcia jeździeckie, kosmetyka

22. Niesamowity Mózg konkurs dla uczniów Z okazji Dnia Mózgu przygotowaliśmy gazetkę z informacjami o budowie i funkcjach ludzkiego mózgu oraz ciekawostki z nim związane, a także pytania i zadania konkursowe. Uczniowie w ciągu tygodnia rozwiązywali łamigłówki, następnie wśród poprawnych rozwiązań wylosowano 3 nagrody.
23. Lekcje dietetyki W klasach o profilu medycznym realizowany jest program nauki podstaw dietetyki. Uczniowie poznają choroby dietozależne i dedykowane im zalecenia dietetyczne oraz zaburzenia odżywiania i związaną z nimi pomoc dietetyczną. W ramach lekcji uczniowie poznają zasady komponowania racjonalnej diety, techniki kulinarne, a także produkty spożywcze o wysokich wartościach odżywczych a niepopularne w jadłospisach młodzieży. W ramach zajęć w formie konkursów,   uczniowie uczą się rozpoznawać i nazywać zioła i przyprawy, rośliny strączkowe oraz różne rodzaje mąk.
24. Podstawy psychologii i pedagogiki W ramach zajęć uczniowie poznali fizjologię stresu oraz metody radzenia sobie ze stresem.
25. Zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych. Program „Uzależnieniom behawioralnym mówię stop” Program dotyczy uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, hazardu i zakupów
26. Wzajemnie pomocni...w trosce o zdrowie psychiczne. Program Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego Spotkania z osobami po kryzysie psychicznym i wspomagającymi (psychologowie, psychiatrzy); dwugodzinne warsztaty dotyczące rozpoznawania i pomagania osobom w kryzysie psychicznym
27. Integracja klas pierwszych

Wyjazd na wycieczkę integracyjną do Kazimierza. Gra terenowa, ognisko i zabawy integracyjne

28. Cykl lekcji wychowania fizycznego o tematyce prozdrowotnej.

- Choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz sposoby zapobiegania im

- Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu . Na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia

- Znaczenie dla zdrowia właściwego odżywiania się

- Zdrowotne aspekty wychowania fizycznego

Czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie

- Sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny

- Omówienie sposobów redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny

29.Koło pierwszej pomocy
  • Popularyzowanie i podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży naszej szkoły;
  • Propagowanie zasad i wartości humanitarnych polskiego czerwonego krzyża poprzez organizowanie pokazów udzielania pierwszej pomocy;
  • Przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania;
  • Nauczenie zasad współpracy w grupie, zespole ratowników podczas udzielania pomocy poszkodowanemu (poszkodowanym)
30.Zorganizowanie pokazu z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w czasie pożaru w szkole Pokazy pierwszej pomocy obejmujące zakres: wzywanie pomocy na miejsce wypadku, pozycja boczna ustalona; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; łańcuch przeżycia; apteczka pierwszej pomocy; utrata przytomności

31.Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy przez studentów Akademii Medycznej

w Lublinie.

Pokazy pierwszej pomocy obejmujące zakres: wzywanie pomocy na miejsce wypadku, pozycja boczna ustalona; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; łańcuch przeżycia; apteczka pierwszej pomocy; utrata przytomności. Program "Iskra dla serca" realizowany przez studentów Akademii Medycznej w Lublinie

32. Pokaz sprzętu gaśniczo-ratowniczego Pokaz sprzętu gaśniczo-ratowniczego - Komenda Miejska PSP w Lublinie
33. Przygotowywanie informacji na szkolną stronę internatową na temat "„Internetowe pułapki w obszarze przestępczości komputerowej”, „Sposoby kontroli i blokowania treści internetowych”. Informacje na szkolnej stronę internatowej na temat „Internetowe pułapki w obszarze przestępczości komputerowej”, „Sposoby kontroli i blokowania treści internetowych”
34.„W zdrowym ciele zdrowy duch – dlaczego warto jeździć konno” Seria wykładów poświęconych jeździe konnej jako części rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu
35. „Teraz woltyżerka” Zajęcia praktyczne w ośrodku jeździeckim dotyczące postaw woltyżerki; ćwiczenia rozciągające rozluźniające oraz poprawiające równowagę
36. „Terapeuta na czterech kopytach, czyli słów kilka o hipoterapii” Cykl lekcji poświęconych wykorzystaniu koni w leczeniu różnego rodzaju schorzeń natury fizycznej i psychicznej
37.„Na zły humor dobry trening” Cykl lekcji oraz zajęć praktycznych w ośrodku jeździeckim dotyczących fizjologii wysiłku oraz wpływu aktywności fizycznej na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej organizmu
38. „Hodowla i użytkowanie koni” – zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w ośrodku jeździeckim m.in. z jazdy konnej poprawiające sprawność fizyczną uczniów

39.Dzień Dawcy Komórek Macierzystych i Szpiku. We współpracy z Fundacją DKMS Polska, zorganizowaliśmy Dzień Dawcy Komórek Macierzystych i Szpiku. Rejestracja dawców miała miejsce w naszej szkole . Udało się nam zarejestrować 21 potencjalnych Dawców.
40. Projekt rządowy „Uczeń w sieci Bezpieczna i przyjazna szkoła ”

Projekt miał za zadanie przybliżenie takich zagadnień jak:

- prawo autorskie

- prawne skutki przestępczości komputerowej

- zagrożenia przestępczością komputerową

- ochrona wizerunku

- niebezpieczne kontakty

- cyberprzemoc

- stalking

- uzależnienia związane z nadużywaniem Internetu i ich skutki.

W ramach projektu dyrektorzy, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz wytypowani nauczyciele wzięli udział w spotkaniach informacyjnych na temat programu.

W szkole przeprowadzono:

1. ankietę diagnozująca zagrożenia „Dbam o mój zasięg”

2. szkolenie rady pedagogicznej, uczniów (podczas godzin wychowawczych) i akcję informacyjną dla rodziców w ramach zebrań z rodzicami, kolportażu materiałów, informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły

3. konkurs informatyczny „Dzień bezpiecznego internetu”.

41. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania przedmiotu uzupełniającego „Fizyka medyczna- fizyka z elementami medycyny” - Joanna Kosior

Program dotyczący realizacji zagadnień fizyki medycznej, czyli: wyjaśnianie wielu zjawisk medycznych opierających się na prawach fizyki, wskazanie jedności nauk przyrodniczych takich jak fizyka, biologia, i chemia; poznanie metod fizycznych w zastosowaniach medycznych czyli diagnostyce, terapii i rehabilitacji; wyjaśnienie zasad działania stosowanych urządzeń medycznych, rehabilitacyjnych, i diagnostycznych.

Na realizację programu przewidziano 60 godzin lekcyjnych.

Program przewiduje przygotowanie i realizację wycieczek przedmiotowych mających na celu przedstawienie uczniom wykorzystania poznanych podczas lekcji treści nauczania. W tym celu zorganizowano wyjścia klasy 2d do Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr4 w Lublinie na oddział ginekologiczny w celu poznania metody badania USG.

42.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania przedmiotu uzupełniającego „Chemia kosmetyczna z elementami kosmetyki ”

Uczniowie zdobędą wiedzę na temat rodzajów diet, składników odżywczych i ich wpływu na organizm człowieka a przede wszystkim na stan i funkcjonowanie skóry, żywienie dorosłych, dzieci oraz higieny osobistej człowieka, surowców środków chemicznych oraz  pochodzenia naturalnego wykorzystywanych do produkcji kosmetyków i ich działania na skórę, zagadnień dotyczących budowy skóry i jej pielęgnacji, pielęgnacji oczu,  kończyn górnych i dolnych oraz masażu poszczególnych części ciała, stylizacji i wizażu. Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w organizowanych w szkole warsztatach kosmetycznych, odwiedzają salony kosmetyczne i SPA, gdzie zapoznają się z praktyczną stroną wykonywania zawodu kosmetyczki czy kosmetologa.

Liczba godzin w cyklu – 60 , po jednej godzinie w ciągu tygodnia. Realizacja w klasie pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego.

W ramach realizacji programu oprócz zajęć dodatkowo zostało zorganizowane:

- lekcja pokazowa „ Demakijaż i nakładanie maski”- 30.10.2015;

- uczniowie grupy kosmetycznej wzięli udział w Dniu otwartych Drzwi w zaprzyjaźnionej Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. A Bączkowskiego w Lublinie, a tam w warsztatach kosmetycznych, masażu i artystycznych.

- pokaz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy przeprowadzonych w naszej szkole przez uczniów Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych .

43. Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Małego Księcia w Lublinie Działania ekologiczne jak i charytatywne, których celem jest propagowanie wśród uczniów działań związanych z recyklingiem jak i pomocy potrzebującym dzieciom w hospicjum.
44. Zbiórki   używanych telefonów komórkowych zorganizowanej przez Ecophone

Działania mające na celu niezaśmiecanie środowiska odpadami elektronicznymi.

45. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu „Ochrona środowiska”

1 godz./ tyg.

Zagadnienia związane z ekologią, ochroną środowiska m. in wpływ zanieczyszczenia powietrza i wody na zdrowie ludzi – wycieczka przedmiotowa do elektrociepłowni w Lublinie i MPWiK. Żywność ekologiczna, GMO, metale ciężkie i choroby przez nie wywołane.

Badanie stanu czystości rzeki Czerniejówki – analiza zawartości tlenu, fosforanów, azotanów, żelaza, amoniaku, itp.

46. Lekcje chemii w kl. 1

Przygotowanie cyklu lekcji w ramach przedmiotu chemia; poszerzenie zagadnień obowiązkowych o następujące zagadnienia: rola mikroelementów w żywieniu człowieka; choroby związane z niedoborem mikroelementów i ich nadmiarem.; substancje dodatkowe E w żywności, ich rola i zagrożenia- analiza produktów i przetworów zawierających substancje E; używki, dopalacze, narkomania, lekomania i zagrożenia z nimi związane. Przygotowanie prelekcji, prezentacji, plakatów

47.Dzień Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym Koło naukowe studentów dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie było gospodarzem dnia Dietetyki, a w zorganizowanych warsztatach wzięła udział młodzież z klas Id i IIc. Uczniowie tych klas realizują program podstaw dietetyki w ramowym planie zajęć. Tematy wykładów, warsztaty i konkursy pomogły utrwalić i poszerzyć zdobytą już wiedzę dotyczącą suplementów diety, wegetarianizmu, diety bezglutenowej, a także otyłości. Uczniowie dokonywali pomiarów wysycenia organizmu witaminą C, zawartości tkanki tłuszczowej, obliczenia swojego BMI.
48. Wykład na Wydziale Chemii UMCS w ramach Dnia Otwartych Drzwi „Dodatki do żywności” Uczniowie klas Id i IIc poszerzyli i utrwalili wiedzę dotyczącą konserwantów, barwników, emulgatorów, przeciwutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i wpływu tych substancji na zdrowie człowieka.
49. Warsztaty na Uniwersytecie Przyrodniczym Zdrowe odżywianie. Neurochemia zakochania – wykład
50. Zbiórki   używanych telefonów komórkowych zorganizowanej przez Ecophone Działania mające na celu niezaśmiecanie środowiska odpadami elektronicznymi
51. „Podstawy obrony bokserskiej” Zajęcia skupiały się na obronie przed ciosami przeciwnika. Uczniowie uczyli się przyjmować ciosy na bokserską gardę.
52. „Doskonalenie tężyzny fizycznej” Ten miesiąc zajęć pozalekcyjnych z boksu skupiał się głównie na doskonaleniu wytrzymałości i siły na siłowni oraz na workach bokserskich.
53. Cykl lekcji kuchnie światach w ramach zajęć z geografii Uczniowie przygotowywali sałatki i soki z ekologicznych produktów. Poznali również zasady nakrywania do stołu oraz organizację imprez szkolnych.
54. Koło turystyczne

Organizacja rajdów, kuligów, wycieczek pieszych i rowerowych, ognisk

55. Zajęcia pozalekcyjne - futbol amerykański

Tytani - Lublin

- pokaz dla gimnazjalistów  - "Odrzuć pilota, złap futbolówkę"

- wyjazd uczniów na turniej do Warszawy

- udział uczniów w Orlikowym Turnieju Futbolu Flagowego w Lublinie (1f) - II miejsce

- organizacja American Day ( 2b, 1f)

- przygotowanie uczniów do udziału w rozgrywkach sportowych: Ogólnopolski Turniej Futbolu Flagowego w Warszawie, Licealiada, Turniej Futbolu Flagowego ( Radom - 2. miejsce, Lublin - 4. miejsce), IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn (pruszków - 3.miejsce)

- treningi na siłowni, boisku (2 godziny 3 razy w tygodniu)

56. Zajęcia pozalekcyjne - SKS Taneczny

- w ramach zajęć uczniowie poznają podstawy wielu stylów tanecznych: hip - hop, jazz, modern, disco dance, salsa

-uczniowie kształcą umiejętności psychoruchowe, poprawiają kondycję oraz pamięć (2 godz. 2 razy w tygodniu)

- udział w pokazach (Dni Otwarte VI LO, Targi Edukacyjne), turniejach tanecznych

57. Godziny wychowawcze  Przed feriami zimowymi i wakacjami w każdej klasie omawiane są zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem m.in korzystanie z lodowisk, ślizgawek, bezpieczeństwo w górach, wypoczynek nad wodą oraz zasady powiadamiania służb ratunkowyh i udzielania I pomocy.
58. Lekcja w Ogrodzie Botanicznym

 Celem wyjścia było  zapoznania się z różnorodnością świata roślinnego.

59. Spotkanie z ratownikiem medycznym

Uczniowie klasy IIe, IId i IIa mieli okazję zobaczyć od środka karetkę pogotowia i porozmawiać z ratownikiem medycznym Panem Marcinem Dąbskim. Przypomnieliśmy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zostaliśmy poinstruowani, jak zostać ratownikiem i ocalać ludziom życie.

60. Bieg Solidarności

 Uczniowie wzięli udział w XXIV Międzynarodowym Biegu Solidarności "Lubelski Lipiec 1980". Impreza miała na celu upowszechnienie postaw prozdrowotnych oraz upamiętnienie rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ"Solidarność.

61. Promocja czytania w przedszkolu

Uczniowie klasy IIa wybrali się do Przedszkola nr 35 w celu zachęcenia najmłodszych do czytania (słuchania) książek.

 

 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.