Oferta edukacyjna VI LO

images/slider/malarki.jpg

 

KLASY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa

Nazwa klasy

Przedmioty realizowane
w rozszerzeniu

Zajęcia dodatkowe

Języki

A

bankowość i finanse

geografia, język angielski

ekonomia w praktyce

język angielski, drugi język*

B

dziennikarsko-prawna

język polski, historia

warsztaty dziennikarskie

język angielski, drugi język*

C

bezpieczeństwa narodowego

wiedza o społeczeństwie, historia

elementy prawa

język angielski, drugi język*

D

medyczno-weterynaryjna

biologia, chemia

edukacja prozdrowotna

język angielski, drugi język*

E

psychologiczno-pedagogiczna

język polski, język angielski, biologia

podstawy psychologii i pedagogiki

język angielski, drugi język*

 
* drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański
W ramach zajęć dodatkowych oferujemy naukę języka chińskiego.

 

Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym od 8:00 do 15:00.

 

NASZE ATUTY

■  Unikatowe profile klas
■  W realizacji budowa basenu
■  W pełni wyposażone pracownie informatyczne,
stałe łącze sieciowe, dostęp Wi-Fi
■  Interesujące obiekty sportowe:
  nowoczesna siłownia
–  sala do sportów walki i aerobiku
–  korty tenisowe
–  stadion "Sygnał"

■  Interesująca oferta edukacyjna:
➢  nauka języka chiński
➢  bezpłatne kursy i warsztaty
➢  sekcja jeździecka (współpraca z UP)
➢  koło dziennikarskie
➢  sekcja survivalu i taktyki wojskowej
➢  szkolenia militarne
➢  grupa rekonstrukcji historycznych
➢  zajęcia taneczne
➢  boks
➢ 
piłka nożna

 

 

OPISY KLAS


BANKOWOŚĆ I FINANSE

Klasa dla zainteresowanych światem biznesu i racjonalnym podejściem do finansów. Proponujemy uczniom poszerzoną ofertę zajęć z podstaw przedsiębiorczości oraz kontynuację tego przedmiotu na lekcjach „Ekonomii w praktyce”. Realizujemy również geografię w zakresie rozszerzonym. Pozwala to uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego oraz na kontynuację kształcenia na wyższych uczelniach. Dla lepszego wprowadzenia w zagadnienia gospodarki rynkowej planujemy realizację projektów we współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Postaramy się zaprezentować świat usług bankowych i ubezpieczeniowych, pokażemy też, jak prowadzić własną firmę. Podczas zajęć treningowo-warsztatowych będziemy ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, kreatywność oraz radzenie sobie ze stresem. Dodatkowym atutem tej klasy jest zwiększona liczba godzin nauki języka angielskiego, w tym także Business English. Drugim językiem obcym w tej klasie, w zależności od wyboru, może być język rosyjski, niemiecki lub hiszpański. Uczniowie zainteresowani mogą uczyć się na dodatkowych zajęciach także języka chińskiego. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziecie mogli kontynuować na kierunkach związanych z ekonomią, zarządzaniem oraz finansami, ale także geografią czy turystyką.

 

DZIENNIKARSKO – PRAWNA

Klasa dedykowana jest osobom o zainteresowaniach humanistycznych, otwartych na nowoczesne środki komunikacji. Proponujemy naukę języka polskiego i historii w zakresie rozszerzonym. W trakcie zajęć uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą w pogłębiony i świadomy sposób odbierać różnorodne teksty, w tym źródła historyczne i zjawiska kultury. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy warsztaty dziennikarskie, podczas których młodzież nabywa umiejętności w tworzeniu przekazów medialnych, również z wykorzystaniem tzw. nowych mediów. Program klasy uwzględnia także poznanie zagadnień z zakresu prawa. Interdyscyplinarny charakter klasy daje możliwość wszechstronnego rozwoju i podjęcia studiów na wielu kierunkach humanistycznych (historia, politologia, dziennikarstwo, medioznawstwo, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo). W klasie obowiązkowym językiem obcym jest angielski. Do wyboru pozostawiamy drugi język obcy: niemiecki, rosyjski, hiszpański. Chętni będą mogli podjąć, w ramach zajęć dodatkowych, naukę języka chińskiego.

 

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Klasa bezpieczeństwa narodowego to propozycja dla osób, które planują swoją przyszłość w różnych zawodach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Proponowane rozszerzenia, takie jak wiedza o społeczeństwie i historia, gwarantują rzetelne przygotowanie do takich kierunków studiów, jak np. prawo, politologia, historia, nauki społeczne czy kierunki wprost związane z bezpieczeństwem narodowym. Uzupełnienie oferty stanowią zajęcia z elementami prawa. Nauka w tej klasie przygotowuje również do pracy w służbach mundurowych. W ramach lekcji wychowania fizycznego i treningów sztuk walki młodzież ma okazję korzystać z bogatego zaplecza sportowego szkoły, w tym również z siłowni. Uczniowie mają wiele możliwości uczestnictwa w treningach bokserskich pod okiem doświadczonego trenera w odpowiednio wyposażonej sali bokserskiej. Dla chętnych uczniów proponujemy zajęcia z zakresu wojskowości i survivalu, prowadzone przez uczestnika wojskowych misji zagranicznych. Ponadto prowadzimy warsztaty dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, kurs pierwszej pomocy oraz ćwiczenie umiejętności strzeleckich. Obowiązującym językiem obcym w klasie jest angielski. Do wyboru pozostawiamy drugi język: niemiecki, rosyjski, hiszpański. Osoby zainteresowane będą mogły podjąć, w ramach zajęć dodatkowych, naukę języka chińskiego.

 

MEDYCZNO – WETERYNARYJNA

W klasie medyczno – weterynaryjnej proponujemy biologię i chemię na poziomie rozszerzonym, co otwiera możliwość dalszego kształcenia na wielu kierunkach i uczelniach. Pogłębieniu wiedzy z tych przedmiotów towarzyszyć będzie realizacja projektów ekologicznych wprowadzających w zagadnienia dotyczące gospodarowania środowiskiem. Uczniom tej klasy proponujemy także jako przedmiot dodatkowy edukację prozdrowotną. Ma on na celu przygotowanie do świadomego kontrolowania własnego zdrowia oraz podejmowania działań służących jego poprawie. Edukacja prozdrowotna rozwija także zainteresowania w kierunku medycyny, a także cieszącej się ogromną popularnością dietetyki. Dodatkowo w klasie medyczno-weterynaryjnej przewidujemy zajęcia z interesujących dyscyplin przyrodniczych, do których należą hipologia i jeździectwo, prowadzone zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym – w terenie. Pragniemy zaznaczyć, że mogą się one odbywać dzięki naszej stałej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. W klasie obowiązkowym językiem obcym jest angielski. Do wyboru pozostawiamy uczniom drugi język obcy: niemiecki, rosyjski lub hiszpański. Dla chętnych, w ramach zajęć dodatkowych, możliwa będzie nauka języka chińskiego. Zdobyta w tej klasie wiedza umożliwi wam podjęcie nauki nie tylko na takich kierunkach jak medycyna, weterynaria, farmacja, biologia czy chemia, ale także biotechnologia, kosmetologia, dietetyka i innych związanych z szeroko rozumianym zdrowym odżywianiem oraz środowiskiem życia człowieka.

 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Wykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną, proponujemy im naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Uczniom tej klasy oferujemy język polski i biologię jako przedmioty rozszerzone. Młodzież będzie miała nie tylko szansę poznać podstawy interesujących ją dziedzin nauki, ale też rozwinąć własne umiejętności interpersonalne. Program tej klasy został uzupełniony o zajęcia treningowe, pozwalające zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami i odkryciami nauk społecznych (głównie psychologii, pedagogiki i socjologii). Obowiązkowym językiem obcym w klasie jest angielski. Do wyboru pozostawiamy drugi język obcy: niemiecki, rosyjski, hiszpański. Osoby chętne, w ramach zajęć dodatkowych, mogą podjąć naukę języka chińskiego. Klasa ta pozwala nie tylko na uzyskanie średniego wykształcenia, ale daje również wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej).

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.